لیست قیمت انواع خودروهای ایرانی و خارجی بازار

نام برند خودرو برچسب های مدل خودرو مدل ساخت قیمت خودرو (تومان) آخرین بروزرسانی
اس دبلیو ام G01 ۱۳۹۹ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
اس دبلیو ام G01F ۱۳۹۹ ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
اس دبلیو ام G01F ۱۴۰۰ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، اسپرت اکسلنت ۱۳۹۸ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، پلاس ۱۴۰۰ ۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، پلاس ۱۳۹۹ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، پلاس ۱۳۹۹ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک لاکچری ۱۳۹۸ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۴۰۰ ۴۹۷,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۳۹۸ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک لاکچری ۱۳۹۹ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت ۱۴۰۰ ۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت ۱۳۹۸ ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۹ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۸ ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۳۹۸ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۴۰۰ ۵۹۷,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۴۰۰ ۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۳۹۹ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۳۹۹ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۳۹۹ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۳۹۹ ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت ۱۳۹۸ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت ۱۴۰۰ ۸۴۰,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت ۱۳۹۹ ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت ۱۳۹۹ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت اسپرت ۱۴۰۰ ۸۵۵,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت اسپرت ۱۳۹۸ ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت اسپرت ۱۳۹۹ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت اسپرت ۱۳۹۹ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
آمیکو دو کابین آسنا ۱۳۹۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
آمیکو دو کابین آسنا ۱۳۹۹ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 1 هاچ بک ، 120i ۲۰۱۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 1 هاچ بک ، 120i ۲۰۱۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 1 هاچ بک ، 125i ۲۰۱۸ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i ۲۰۱۸ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i ۲۰۱۸ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 کروک ، 220i ۲۰۱۷ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 کروک ، 230i ۲۰۱۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 3 سدان ، 320i ۲۰۱۸ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 3 سدان ، 330i ۲۰۱۸ ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 5 سدان ، 530i ۲۰۱۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 5 سدان ، 530i ۲۰۱۸ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 5 سدان ، 530i ۲۰۱۸ ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۸ ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۸ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۷ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۷ ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و X1 ، 25 ۲۰۱۷ ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و X3 ، 28 ۲۰۱۷ ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و X4 ، 28 ۲۰۱۷ ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ب ام و X4 ، 28 ۲۰۱۷ ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس کراس ، 1.65 لیتر ۱۳۹۸ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس کراس ، 1.65 لیتر ۱۳۹۹ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H220 ، دنده ای ۱۳۹۸ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H220 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H230 ، دنده ای ۱۳۹۸ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H230 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H230 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 اتوماتیک ۱۳۹۷ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۹ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۷ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۷ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 اتوماتیک ۱۳۹۷ ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۹ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بسترن B30 ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بسترن B30 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E250 ۲۰۱۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۸ ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بورگوارد BX5 ، آلتیمیت ۲۰۱۸ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بورگوارد BX7 ، آلتیمیت ۲۰۱۸ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
بی وای دی S6 ۱۳۹۸ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پراید 111 ، SE ۱۳۹۹ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پراید 131 ، SE ۱۳۹۹ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پراید 132 ، SE ۱۳۹۸ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پراید 151 ، SE ۱۳۹۹ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پراید 151 ، SE ۱۴۰۰ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پراید 151 ، پلاس ۱۳۹۹ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 2008 ۱۳۹۸ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 2008 ۱۳۹۹ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 2 ۱۴۰۰ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 2 ۱۳۹۹ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 5 ۱۳۹۹ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 5 ۱۳۹۹ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 206 SD ، V8 ۱۳۹۹ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 206 SD ، V8 ۱۴۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 206 SD ، V8 ۱۳۹۹ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۴۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۴۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۴۰۰ ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 صندوقدار ۱۳۹۸ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 صندوقدار ۱۳۹۸ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 صندوقدار ۱۳۹۹ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 207 صندوقدار ۱۳۹۹ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 405 ، GLX دوگانه سوز ۱۳۹۸ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 405 ، GLX بنزینی ۱۳۹۹ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 405 ، GLX دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 405 ، SLX ۱۴۰۰ ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 405 ، SLX ۱۳۹۹ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو 508 ، GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، LX ۱۳۹۹ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، LX ۱۳۹۹ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، LX ۱۴۰۰ ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، LX ۱۴۰۰ ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، دوگانه سوز ۱۴۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، دوگانه سوز ۱۳۹۸ ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، ساده ۱۴۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، ساده ۱۳۹۹ ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پژو پارس ، ساده ۱۴۰۰ ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا C-HR ، تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا C-HR ، تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا C-HR ، تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا پریوس ، تیپ C ۲۰۱۷ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا راوفور ، دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا راوفور ، دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تویوتا راوفور ، دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، EX ۱۳۹۹ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، EX ۱۳۹۹ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، EX ۱۴۰۰ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، پلاس ۱۳۹۹ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX بنزینی ۱۳۹۹ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX بنزینی ۱۴۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX بنزینی ۱۳۹۹ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX دوگانه سوز ۱۳۹۸ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، پلاس ۱۳۹۹ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
جک جی 4 ۱۳۹۸ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
جک جی 4 ۱۳۹۹ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
جک S3 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
جک S5 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
جیلی GC6 ، اکسلنت ۱۳۹۸ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چانگان CS 35 (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چانگان CS 35 (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 5 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۸ ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 5 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۹ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 5TE ، اتوماتیک اکسلنت (توربو) ۱۳۹۸ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 5TE ، اتوماتیک اکسلنت (توربو) ۱۴۰۰ ۶۲۵,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 5TE ، اتوماتیک اکسلنت (توربو) ۱۳۹۹ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 5TE ، اتوماتیک اکسلنت (توربو) ۱۳۹۹ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 6 ، اکسلنت ۱۳۹۸ ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 6 ، اکسلنت ۱۴۰۰ ۸۷۲,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 6 ، اکسلنت ۱۳۹۹ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری آریزو 6 ، اکسلنت ۱۳۹۹ ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری تیگو 5 ، IE ۱۳۹۸ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری تیگو 5 ، IE ۱۴۰۰ ۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری تیگو 5 ، IE ۱۳۹۹ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری تیگو 5 ، IE ۱۳۹۹ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری تیگو 7 ، IE ۱۴۰۰ ۹۹۰,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری تیگو 7 ، IE ۱۳۹۸ ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
چری تیگو 7 ، IE ۱۳۹۹ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دانگ فنگ دیگنیتی ۱۴۰۰ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دانگ فنگ دیگنیتی ۱۴۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دانگ فنگ H30 کراس ۱۳۹۸ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دانگ فنگ H30 کراس ۱۳۹۸ ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا معمولی ۱۳۹۹ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا معمولی ۱۴۰۰ ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا معمولی ۱۳۹۹ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا معمولی ۱۳۹۹ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای توربو ۱۳۹۸ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، اتوماتیک توربو ۱۳۹۹ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای توربو ۱۳۹۹ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای توربو ۱۳۹۸ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای ساده ۱۳۹۹ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای ساده ۱۳۹۸ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای ساده ۱۳۹۹ ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای ساده ۱۴۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دی اس 3 ۲۰۱۸ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دی اس 6 ۲۰۱۸ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دی اس 7 کراس بک ، اپرا ۲۰۱۸ ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رانا LX ۱۳۹۸ ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رانا LX ۱۳۹۹ ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رانا پلاس ۱۳۹۹ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو کپچر ۲۰۱۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو داستر ، SE دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو کولیوس ۲۰۱۸ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو پارس تندر ۱۳۹۸ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو پارس تندر ۱۳۹۹ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو ساندرو ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو ساندرو ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، دنده ای ۱۳۹۷ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، دنده ای ۱۳۹۹ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو تالیسمان ، E3 ۲۰۱۸ ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، پلاس اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، E2 ۱۳۹۸ ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، E2 ۱۳۹۹ ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، پلاس اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ریگان کوپا ، فلگشیپ ۱۳۹۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ریگان کوپا ، فلگشیپ ۱۳۹۸ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
زوتی آریو ، 1.6 لیتر اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
زوتی آریو ، 1.6 لیتر اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
زوتی آریو ، 1.6 لیتر دنده ای ۱۳۹۸ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سانگ یانگ نیو کوراندو ، پرمیوم پلاس ۲۰۱۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سانگ یانگ رکستون ، G4 ۲۰۱۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی ، آرمور ۲۰۱۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) ۱۴۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساینا EX دنده ای ۱۳۹۹ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساینا EX دنده ای ۱۳۹۹ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساینا EX دنده ای ۱۴۰۰ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۱۳۹۹ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساینا S دنده ای ۱۳۹۹ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساینا S دنده ای ۱۴۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 ۱۳۹۸ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 ۱۴۰۰ ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 ۱۳۹۹ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند LX ، ساده ۱۳۹۹ ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند LX ، ساده ۱۴۰۰ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند LX ، ساده ۱۴۰۰ ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند سورن ، ELX ۱۳۹۹ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سمند سورن ، پلاس ۱۳۹۹ ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) ، 2.4 لیتر اتوماتیک ۱۳۹۸ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
سیتروئن C3 (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فردا SX5 ۱۴۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فردا SX6 ۱۳۹۹ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فوتون ساوانا (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فوتون ساوانا (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فوتون تونلند ، 2.0 لیتر ۱۳۹۹ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فوتون تونلند ، 2.4 لیتر ۱۳۹۸ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فوتون تونلند ، 2.8 لیتر ۱۳۹۹ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فولکس گلف ، GTI ۲۰۱۸ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فولکس پاسات ۲۰۱۸ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فولکس تیگوان ۲۰۱۸ ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کاپرا 2 ۱۳۹۸ ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کاپرا 2 ، دو دیفرانسیل ۱۴۰۰ ۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کاپرا 2 ، دو دیفرانسیل ۱۳۹۹ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۳۹۹ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کوییک دنده ای ۱۳۹۹ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کوییک دنده ای ۱۳۹۹ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۰ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کوییک دنده ای R ۱۳۹۹ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کی ام سی T8 ۱۳۹۹ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا سراتو ، 2.0 لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ، 2.0 لیتر آپشنال ۱۳۹۸ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا اپتیما ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا اپتیما ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا اپتیما هیبرید ۲۰۱۸ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا سورنتو ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا سورنتو ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کیا اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
گریت وال وینگل 5 دو کابین ، تک دیفرانسیل ۱۳۹۷ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لکسوس NX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۷ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لکسوس NX هیبرید ، 300h ۲۰۱۷ ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لکسوس NX هیبرید ، 300h fsport ۲۰۱۷ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لکسوس RX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۸ ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لکسوس RX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۸ ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لکسوس RX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۸ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لوکسژن U6 ۱۴۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لیفان X60 ، اتوماتیک ۱۳۹۷ ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لیفان X70 ۱۳۹۹ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) ، 2.0 لیتر تیپ 4 ۱۳۹۸ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
میتسوبیشی ASX ، تیپ 4 ۲۰۱۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
میتسوبیشی لنسر ، 1.8 لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
میتسوبیشی اوتلندر ، تیپ 5 ۲۰۱۸ ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV ۲۰۱۸ ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مینی کلاب من ، S ۲۰۱۸ ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مینی کوپر ، 5 در S ۲۰۱۸ ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مینی کوپر ، 5 در ۲۰۱۸ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مینی کانتری من ، S ۲۰۱۸ ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان جوک ، اسکای پک ۲۰۱۷ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان جوک ، اسپرت ۲۰۱۷ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان جوک ، پلاتینیوم ۲۰۱۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۸ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۹ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۹ ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۹ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۹ ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، دیزل ۱۳۹۹ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
وانت آریسان ۱۳۹۸ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
وانت آریسان ۱۳۹۹ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
وانت کارا (تک کابین) ۱۴۰۰ ۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
وانت کارا (تک کابین) ۱۳۹۹ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
وانت کارا (دو کابین) ۱۴۰۰ ۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
وانت کارا (دو کابین) ۱۳۹۹ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
وانت ریچ ۱۳۹۹ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ولوو XC90 ، اینسکریپشن ۲۰۱۷ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هاوال H2 ۱۳۹۸ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هایما S5 ۱۳۹۸ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هایما S5 ۱۳۹۹ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هایما S7 ، 1.8 لیتر توربو ۱۳۹۸ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هایما S7 ، 1.8 لیتر توربو ۱۳۹۹ ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هایما S7 ، پلاس توربو اتوماتیک ۱۴۰۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هن تنگ X5 (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هن تنگ X7 (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای اکسنت (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای آزرا (گرنجور) ، 4 سیلندر ۲۰۱۹ ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای آزرا (گرنجور) ، 4 سیلندر ۲۰۱۸ ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای النترا ، 2.0 لیتر ۲۰۱۸ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای النترا (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای i20 (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا ، چهار سیلندر اتوماتیک ۲۰۱۷ ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 2 (GLS) ۲۰۱۸ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 1 (GL) ۲۰۱۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 3 (GLS Plus) ۲۰۱۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
هیوندای توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۰