لیست قیمت انواع خودروهای ایرانی و خارجی بازار

نام برند خودرو برچسب های مدل خودرو مدل ساخت قیمت خودرو (تومان) آخرین بروزرسانی
اس دبلیو ام G01 ۱۳۹۹ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
اس دبلیو ام G01 ۱۴۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
اس دبلیو ام G01F ۱۳۹۹ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
اس دبلیو ام G01F ۱۴۰۰ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، اسپرت اکسلنت ۱۳۹۸ ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام 315هاچ بک ، پلاس ۱۳۹۹ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک لاکچری ۱۳۹۸ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، اتوماتیک لاکچری ۱۳۹۹ ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت ۱۳۹۹ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۹ ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X22 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۸ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۳۹۹ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام X33 S ، اتوماتیک اسپرت ۱۳۹۹ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت ۱۳۹۹ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ام وی ام x55 ، اکسلنت اسپرت ۱۳۹۹ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
آمیکو دو کابین آسنا ۱۳۹۸ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
آمیکو دو کابین آسنا ۱۳۹۹ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 1 هاچ بک ، 120i ۲۰۱۸ ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 1 هاچ بک ، 120i ۲۰۱۸ ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 1 هاچ بک ، 125i ۲۰۱۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i ۲۰۱۸ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i ۲۰۱۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 کروک ، 220i ۲۰۱۷ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 2 کروک ، 230i ۲۰۱۷ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 3 سدان ، 320i ۲۰۱۸ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 3 سدان ، 330i ۲۰۱۸ ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 5 سدان ، 530i ۲۰۱۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 5 سدان ، 530i ۲۰۱۸ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 5 سدان ، 530i ۲۰۱۸ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۸ ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۸ ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۷ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و سری 7 ، 730li ۲۰۱۷ ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و X1 ، 25 ۲۰۱۷ ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و X1 ، 25 ۲۰۱۷ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و X3 ، 28 ۲۰۱۷ ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و X4 ، 28 ۲۰۱۷ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ب ام و X4 ، 28 ۲۰۱۷ ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس کراس ، 1.65 لیتر ۱۳۹۸ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس کراس ، 1.65 لیتر ۱۳۹۹ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H220 ، دنده ای ۱۳۹۸ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H220 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H230 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H230 ، دنده ای ۱۳۹۸ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H230 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 اتوماتیک ۱۴۰۰ ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۹ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H320 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۷ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 اتوماتیک ۱۴۰۰ ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 اتوماتیک ۱۳۹۷ ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۷ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
برلیانس H330 ، 1.65 دنده ای ۱۳۹۹ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بسترن B30 ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بسترن B30 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۸ ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E200 ۲۰۱۷ ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بنز کلاس E ، E250 ۲۰۱۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بورگوارد BX5 ، آلتیمیت ۲۰۱۸ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بورگوارد BX7 ، آلتیمیت ۲۰۱۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
بی وای دی S6 ۱۳۹۸ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پراید 111 ، SE ۱۳۹۹ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پراید 131 ، SE ۱۳۹۹ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پراید 132 ، SE ۱۳۹۸ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پراید 151 ، SE ۱۳۹۹ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پراید 151 ، SE ۱۴۰۰ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پراید 151 ، پلاس ۱۳۹۹ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 2008 ۱۳۹۸ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 2008 ۱۳۹۹ ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 2 ۱۴۰۰ ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 2 ۱۳۹۹ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 5 ۱۳۹۹ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 206 ، تیپ 5 ۱۳۹۹ ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 206 SD ، V8 ۱۴۰۰ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 206 SD ، V8 ۱۳۹۹ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۴۰۰ ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۴۰۰ ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۴۰۰ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، دنده ای ۱۳۹۹ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۴۰۰ ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۴۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 ، اتوماتیک ۱۴۰۰ ۲۶۸,۷۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 صندوقدار ۱۳۹۸ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 207 صندوقدار ۱۳۹۹ ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 405 ، GLX بنزینی ۱۳۹۹ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 405 ، GLX دوگانه سوز ۱۳۹۸ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 405 ، GLX دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 405 ، SLX ۱۴۰۰ ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 405 ، SLX ۱۳۹۹ ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو 508 ، GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، LX ۱۴۰۰ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، LX ۱۳۹۹ ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، LX ۱۳۹۹ ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، دوگانه سوز ۱۴۰۰ ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، ساده ۱۴۰۰ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، ساده ۱۳۹۹ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
پژو پارس ، ساده ۱۴۰۰ ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا C-HR ، تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا C-HR ، تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا C-HR ، تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا پریوس ، تیپ C ۲۰۱۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا راوفور ، دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا راوفور ، دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تویوتا راوفور ، دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، EX ۱۳۹۹ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، EX ۱۴۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، EX ۱۳۹۹ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، EX ۱۴۰۰ ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، پلاس ۱۴۰۰ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا هاچ بک ، پلاس ۱۳۹۹ ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX بنزینی ۱۳۹۹ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX بنزینی ۱۳۹۹ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX بنزینی ۱۴۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX بنزینی ۱۴۰۰ ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، SX دوگانه سوز ۱۳۹۸ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
تیبا صندوق دار ، پلاس ۱۳۹۹ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک جی 4 ۱۴۰۰ ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک جی 4 ۱۳۹۹ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک S3 ، اتوماتیک ۱۴۰۰ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک S3 ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک S3 ، اتوماتیک ۱۴۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک S5 ، 2.0 لیتر اتوماتیک ۱۴۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک S5 ، 2.0 لیتر اتوماتیک ۱۳۹۹ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جک S5 ، 2.0 لیتر اتوماتیک ۱۴۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
جیلی GC6 ، اکسلنت ۱۳۹۸ ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چانگان CS 35 (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چانگان CS 35 (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چری آریزو 5 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۸ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چری آریزو 5 ، دنده ای لاکچری ۱۳۹۹ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چری آریزو 5TE ، اتوماتیک اکسلنت (توربو) ۱۳۹۹ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چری آریزو 6 ، اکسلنت ۱۳۹۹ ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چری تیگو 5 ، IE ۱۳۹۹ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چری تیگو 5 ، TE ۱۴۰۰ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
چری تیگو 7 ، IE ۱۳۹۹ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دانگ فنگ دیگنیتی ۱۴۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دانگ فنگ H30 کراس ۱۳۹۸ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دانگ فنگ H30 کراس ۱۳۹۸ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا معمولی ۱۴۰۰ ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا معمولی ۱۳۹۹ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا معمولی ۱۳۹۹ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا پلاس ، اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا پلاس ، اتوماتیک توربو ۱۳۹۹ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا پلاس ، اتوماتیک توربو ۱۴۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای توربو ۱۴۰۰ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای توربو ۱۳۹۹ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای ساده ۱۴۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دنا پلاس ، دنده ای ساده ۱۳۹۹ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دی اس 3 ۲۰۱۸ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دی اس 6 ۲۰۱۸ ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
دی اس 7 کراس بک ، اپرا ۲۰۱۸ ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رانا LX ۱۳۹۸ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رانا LX ۱۳۹۹ ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۰ ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رانا پلاس ۱۳۹۹ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو کپچر ۲۰۱۷ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو داستر ، SE دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو کولیوس ۲۰۱۸ ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو پارس تندر ۱۳۹۸ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو پارس تندر ۱۳۹۹ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو ساندرو ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو ساندرو ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، اتوماتیک ۱۳۹۹ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، دنده ای ۱۳۹۷ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو ساندرو استپ وی ، دنده ای ۱۳۹۹ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو تالیسمان ، E3 ۲۰۱۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، E2 ۱۳۹۹ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، E2 ۱۳۹۸ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، پلاس اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، پلاس اتوماتیک ۱۳۹۹ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، پلاس اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
رنو تندر90 ، پلاس دنده ای ۱۳۹۸ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ریگان کوپا ، فلگشیپ ۱۳۹۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ریگان کوپا ، فلگشیپ ۱۳۹۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
زوتی آریو ، 1.6 لیتر اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
زوتی آریو ، 1.6 لیتر اتوماتیک ۱۳۹۹ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
زوتی آریو ، 1.6 لیتر دنده ای ۱۳۹۸ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سانگ یانگ نیو کوراندو ، پرمیوم پلاس ۲۰۱۸ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سانگ یانگ رکستون ، G4 ۲۰۱۸ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی ، آرمور ۲۰۱۸ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) ۱۴۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا EX دنده ای ۱۳۹۹ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا EX دنده ای ۱۴۰۰ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا EX دنده ای ۱۴۰۰ ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۱۴۰۰ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۱۳۹۹ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا S دنده ای ۱۳۹۹ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا S دنده ای ۱۴۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ساینا S دنده ای ۱۴۰۰ ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 ۱۴۰۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 ۱۳۹۹ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 دوگانه سوز ۱۴۰۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند LX ، EF7 دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند LX ، ساده ۱۴۰۰ ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند LX ، ساده ۱۳۹۹ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند سورن ، ELX ۱۳۹۹ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند سورن ، پلاس ۱۴۰۰ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سمند سورن ، پلاس ۱۳۹۹ ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) ، 2.4 لیتر اتوماتیک ۱۳۹۸ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
سیتروئن C3 (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فردا SX5 ۱۴۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فردا SX6 ۱۳۹۹ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فوتون ساوانا (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فوتون ساوانا (مونتاژ) ۱۳۹۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فوتون تونلند ، 2.0 لیتر ۱۳۹۹ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فوتون تونلند ، 2.4 لیتر ۱۳۹۸ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فوتون تونلند ، 2.8 لیتر ۱۳۹۹ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فولکس گلف ، GTI ۲۰۱۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فولکس پاسات ۲۰۱۸ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
فولکس تیگوان ۲۰۱۸ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کاپرا 2 ، دو دیفرانسیل ۱۳۹۹ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۳۹۹ ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۰ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک دنده ای ۱۳۹۹ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک دنده ای ۱۳۹۹ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۰ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک دنده ای R ۱۳۹۹ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۰ ۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کی ام سی T8 ۱۳۹۹ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا سراتو ، 2.0 لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ، 2.0 لیتر آپشنال ۱۳۹۸ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا اپتیما ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا اپتیما ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا اپتیما هیبرید ۲۰۱۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا سورنتو ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا سورنتو ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۷ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
کیا اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
گریت وال وینگل 5 دو کابین ، تک دیفرانسیل ۱۳۹۷ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لکسوس NX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۷ ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لکسوس NX هیبرید ، 300h ۲۰۱۷ ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لکسوس NX هیبرید ، 300h fsport ۲۰۱۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لکسوس RX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۸ ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لکسوس RX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۸ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لکسوس RX ، 200 توربو fsport ۲۰۱۸ ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لوکسژن U6 ۱۴۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لیفان X60 ، اتوماتیک ۱۳۹۷ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لیفان X70 ۱۳۹۹ ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لیفان X70 ۱۴۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
لیفان X70 ۱۴۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) ، 2.0 لیتر تیپ 4 ۱۳۹۸ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
میتسوبیشی ASX ، تیپ 4 ۲۰۱۸ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
میتسوبیشی لنسر ، 1.8 لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
میتسوبیشی اوتلندر ، تیپ 5 ۲۰۱۸ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV ۲۰۱۸ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
مینی کلاب من ، S ۲۰۱۸ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
مینی کوپر ، 5 در ۲۰۱۸ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
مینی کوپر ، 5 در ۲۰۱۸ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
مینی کوپر ، 5 در S ۲۰۱۸ ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
مینی کانتری من ، S ۲۰۱۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان جوک ، اسپرت ۲۰۱۷ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان جوک ، اسکای پک ۲۰۱۷ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان جوک ، پلاتینیوم ۲۰۱۷ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۸ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۹ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۹ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، بنزین ۱۳۹۹ ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، دوگانه سوز ۱۳۹۹ ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
نیسان وانت زامیاد ، دیزل ۱۳۹۹ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
وانت آریسان ۱۳۹۸ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
وانت آریسان ۱۳۹۹ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
وانت کارا (تک کابین) ۱۳۹۹ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
وانت کارا (تک کابین) ۱۴۰۰ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
وانت کارا (دو کابین) ۱۳۹۹ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
وانت کارا (دو کابین) ۱۴۰۰ ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
وانت ریچ ۱۳۹۹ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
ولوو XC90 ، اینسکریپشن ۲۰۱۷ ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هاوال H2 ۱۳۹۸ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هایما S5 ۱۳۹۸ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هایما S5 ۱۳۹۹ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هایما S7 ، 1.8 لیتر توربو ۱۳۹۸ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هایما S7 ، 1.8 لیتر توربو ۱۳۹۹ ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هایما S7 ، 1.8 لیتر توربو پلاس ۱۴۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هن تنگ X5 (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هن تنگ X7 (مونتاژ) ۱۳۹۹ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای اکسنت (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای آزرا (گرنجور) ، 4 سیلندر ۲۰۱۹ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای آزرا (گرنجور) ، 4 سیلندر ۲۰۱۸ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای النترا ، 2.0 لیتر ۲۰۱۸ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای النترا (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای i20 (مونتاژ) ۱۳۹۷ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا ، چهار سیلندر اتوماتیک ۲۰۱۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 1 (GL) ۲۰۱۸ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 2 (GLS) ۲۰۱۸ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ 3 (GLS Plus) ۲۰۱۸ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
هیوندای توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
یوآز پاتریوت ۱۴۰۰ ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰
یوآز پیکاپ ، دنده ای ۱۴۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پنجشنبه , ۷ مرداد ۱۴۰۰